Etter avtaletiden velger du selv om du vil tegne en ny avtale og få levert nye nettbrett, eller om du vil si opp avtalen.